Güvenlik kamerası için uyarı yazısı kameranın nerede kullanıldığına bağlı olarak değişmektedir. Güvenlik kamera uyarı yazısı çoğunlukla iş yerleri için geçerlidir. İş yerinde çalışan tüm personelin kameralar konusunda uyarılmaları gerekir. Personele güvenlik kamerası kullanıldığına dair bilgi verilmemesi durumunda cezai yaptırımlar ile karşılaşılması mümkündür. Güvenlik kamerası uyarı yazısı verilmediği takdirde bu durum gizli kamera olarak da algılanabilir ve işçilerin dava açma hakkı olur. Dolayısı ile güvenlik kamerası hakkında sözlü ve yazılı bilgi vermek zorunludur.

Güvenlik Kamerası için İzin Gerekir Mi?

Güvenlik kamerası izni de uyarı yazısı gibi kameranın nerede, hangi mekanda ve hangi şartlar ile kullanılacağına göre değişmektedir. Örneğin apartmanda güvenlik kamerası kullanılması isteniyor ise tüm kat maliklerinden izin alınmalıdır. Kat maliklerinin beşte dördünden izin alınması durumunda güvenlik kamerası için kurulum sağlanabilir. Beşte dört olarak belirlenen sayıya ulaşılamadığı takdirde apartmanda güvenlik kamerası kullanılamayacaktır. Oran sağlanmamasına rağmen apartmana kamera takılması durumunda ise kat maliklerinin dava açma hakkı doğar.

Sitelerde Kamera Uyarı Yazısı Olmak Zorunda Mı?

Site ve apartmanlarda kamera uyarısı olmak zorundadır. Bu durum iş yerlerinde olduğu gibi aynı kanunlar ile geçerli kılınmıştır. Site ve apartmanda çalışan personelin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması gerekir. Bu kanun uyarınca site, apartman, iş yeri ya da diğer meskenlerde kullanılacak olan tüm kameralar için güvenlik kamerası uyarı yazısı yerleştirilmelidir. Sitelerde ve apartmanlarda uyarı yazısının mutlaka bulunması ve yasal sürece uygun olarak hareket edilmesi talep edilir.

Güvenlik Kamera Uyarı Yazısı Nereye Asılır?

Güvenlik kamerası uyarı yazısının asıldığı yer görünür bir konum olmalıdır. Kameranın bulunduğu yerde, iş yeri girişinde, apartman girişinde veya apartman koridorunda güvenlik kamera için uyarı yazısı yer alabilmektedir. Bu uyarı yazısı çoğunlukla ilgili mekanın dış cephesinde bulunur. Güvenlik kamerası uyarı yazısının asılmasının zorunlu olduğu yerlerde eğer yazı asılmamış ise iş yeri sahibi ya da apartman yöneticisine cezai yaptırım uygulanabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu yerlerde çalışan tüm personele bilgilendirme yapılması zorunlu kılınmıştır.

Bu yazıyı derecelendirin!
[Toplam: 1 Ortalama: 4]