Apartmana kamera taktırmak konusunda pek çok kişinin kafa karışıklığı yaşadığı görülmektedir. Yasal olarak apartmana veya binaya kamera taktırmak mümkündür. Ancak bunun için ilgili kanunda geçen bazı koşullara uygun hareket etmek gerekir. Binaya kamera taktırmak için öncelikle kat maliklerinin onayının alınması gerekir. Aksi halde binayı kullanan kişilerin izni olmadan kamera takılması hukuka aykırı olabileceği için yasaktır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken tüm koşullar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinde yer almaktadır.

Binaya Kamera Taktırmak Yasal Mı?

Binaya yasal olarak kamera taktırmak için kat maliklerinin onayının alınması gerekir. Apartman ortak alanlarına kamera takılabilmesi için kat maliklerinin beşte dördünün rızası bulunmalıdır. Bunun dışında binada güvenlik kamerası kullanılmasının tek geçerli sebebi 5’te 4’ün rızasını almak değildir. Ayrıca güvenlik kameralarının konumlandırılması sırasında kişisel verilerin korunması ile özel hayatın gizliliği konularına da dikkat etmek gerekir. Çünkü binalarda kat maliklerinin onayı alınarak takılacak güvenlik kamerasının kullanım amacını aşmaması gerekir. Kat maliklerini rahatsız edecek şekilde konumlandırılan güvenlik kameralarını yasal olarak kaldırmak mümkündür.

Binaya Nasıl Kamera Taktırılır?

Binaya güvenlik kamerası taktırmak için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddesindeki kurallara uygun hareket etmek gerekir. Eğer binanın yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin rızası alınarak ortak alanların dış duvarlarına güvenlik kameraları takılabilir. Kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası varsa kat malikinin bağımsız bölümünü engelleyecek veya kat malikini rahatsız edici nitelikte olmadan binaya kamera taktırılabilir. Bu hususta KVKK hükümlerine aykırı olunmaması şarttır.

Yönetici Kendi Başına Kamera Taktırabilir Mi?

Bina yöneticisinin kamera taktırması yasal olmayıp, güvenlik kamerasının hukuka aykırı bir şekilde takıldığını gösterir. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi sitelerde, apartmanlarda veya herhangi bir binada güvenlik kamerası taktırılırken kat maliklerinin beşte dördünün yazılı onayı gereklidir. Güvenlik kamerası kullanımındaki asıl amaç ortak alanda güvenliğin sağlanmasıdır. Bina yöneticisi güvenlik kamerası taktırmak isteyebilir fakat bunun için apartman sakinlerinin onayını almalıdır. Binaya kamera taktırmak için Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) hükümlerine uymak şarttır.

Bu yazıyı derecelendirin!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]