Apartman güvenlik kamerası kayıt süresi kamera türüne, yönetmeliğe ve diğer unsurlara göre değişim gösterir. Apartman için kullanılan güvenlik kamerasının kayıtları günlük olabileceği gibi 4 haftaya kadar da artış gösterebilmektedir. Bina güvenlik kayıtlarının kaç gün saklanacağı ya da kimler ile paylaşılacağı gibi birçok detay Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Güvenlik kamerası kayıt süresi apartman, bina, işletme, özel alan, kamusal alan ve diğer unsurlara göre değişir.

Bina Kamera Kayıtlarının Saklanma Süresi Ne Kadar?

Bina güvenlik kamerası kayıtlarının saklanma süresi ortalama 1 yıldır. Bu süreç içerisinde bina güvenlik kayıtları, ilgili yer ve sorumlu kişi tarafından saklanır. Adli konular söz konusu olmadığı müddetçe bina kamera kayıtları yetkili olmayan kişilere gösterilmez. Kamera kayıtlarının saklanma süresi yönetmeliklere ve apartman maliklerinin aldığı karara göre de değişiklik gösterebilir. Saklama süresi 12 ay ve üzerinde olmalıdır. 12 aydan daha az süre içerisinde kayıtlar silinmemelidir.

Apartman Kararları Nasıl Alınır?

Apartman karar defteri kullanılarak apartman kararları alınır. Apartman yöneticisi tarafından yürütülen bu süreçte, apartman malikleri tarafından alınan kararlar deftere işlenir. İmzalar atılır ve ardından kararın altı kapatılır. Kararın uygulanma biçimi, görevli ya da sorumlu kişi, kararın içeriği gibi tüm detaylar ve tarihler apartman karar defterinde yer alır. Karar defteri ile güvenlik kamerası kayıt süresi de belirlenebilir. Apartman karar defteri ile binaya güvenlik kamera sistemi taktırmak için sağlanan çoğunluk da kaydedilebilir. Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde apartmana güvenlik kamera sistemleri taktırılmasına izin verilmez.

Kamera Kayıtları Ne Zaman Silinir?

Kamera kayıtlarının silinme zamanı için farklı öneriler söz konusudur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında önerilen silinme zamanı ikinci senenin sonudur. Bazı apartmanlar kamera kayıtlarını sadece bir yıl boyunca saklarlar ve birinci yılın sonunda da kamera kayıtları silinir. Bazıları ise iki yol boyunca saklamak ile yükümlü olabilir. Kanun çerçevesinde inceleme yapıldığında önerilen sürenin iki yıl olduğu görülmüştür. Bu iki yıllık süreçte güvenlik kamerası kayıt süresi tamamlandıktan sonra anonimleştirme ve / veya yok etme gibi uygulamalar yapılır.

Bu yazıyı derecelendirin!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]