Apartman ve sitelerde kamera takılması konusu hukuki açıdan ele alınan bir tartışma konusudur. Güvenlik kamerası kullanımındaki asıl amaç ortak alanda güvenliğin sağlanmasına yöneliktir. Hukuka aykırılık durumlarının tespit edilmesi yan amaç olarak görülmektedir. Dolayısıyla site ve apartmanlara güvenlik kamerası kurulurken güvenlik ihtiyacı ile özel hayatın gizliliği arasında denge kurulmalıdır. Apartmana kamera takılması, güvenlik amacıyla yapıldığında yasal bir durum teşkil eder.

Apartmana Güvenlik Kamerası Sorunu

Apartmanlarda güvenlik kamerası sorunu, şehir yaşamının getirdiği güvelik riskleri nedeniyle gündeme gelir. Kişilerin güvenliğini sağlamak için alınan önlemler arasında güvenlik kamerası takılması da gelir. Fakat apartman sakinlerinin özel hayatının gizliliği konusunda tartışma yarattığı için apartmana güvenlik kamerasının hangi koşullarda takılabileceği merak edilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi gereğince apartmana takılan güvenlik kameralarının kat malikini rahatsız edici nitelikte bulunmaması gerekir.

Apartmana Güvenlik Kamerası Takılabilir Mi?

Apartmana güvenlik kamerası takmak, yönetim planında aksine hüküm yoksa, kat maliklerinin rızası ile yasal bir şekilde takılabilir. Apartman ve sitedeki ortak alanların dış duvarlarına güvenlik kamerası takılması yasaldır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri ana taşınmazın bakımını ve mimari durumunu korumakla yükümlüdür. Bu yüzden bütün kat maliklerinin beşte dördünün rızası olmadıkça kat maliklerinin apartman çevresinde herhangi bir değişiklik yapması mümkün değildir. Bağımsız bölüme güvenlik kamerası takılması için de kat maliklerinin onay vermesi gerekir.

Katlara ve Asansör İçine Kamera Takılabilir Mi?

Kat ve asansör içine güvenlik kamerası takma konusu ise daha farklı hukuki sonuçları olan bir işlemdir. Çünkü güvenlik kamerası kullanmada asıl amaç ortak alanda ve bağımsız bölümlerde güvenliğin sağlanmasıdır. Site ve apartmana güvenlik kamerası takılırken kişisel verilerin korunması ile özel hayatın gizliliğine dikkat edilmelidir. Katlara ve asansör içine kamera takılması hakkın kötüye kullanılması olacağı için yasal değildir. Çünkü güvenlik endişesinin dışında ölçünün aşılması halinde kat ve asansör içine konulan kamera hukuka aykırıdır. Bununla birlikte apartmana kamera takılması konusunda yönetici, kat maliklerinin onayını almadan tek başına karar veremez.

Bu yazıyı derecelendirin!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]