Apartmana güvenlik kamerası takmak için belirli bir yönetmeliğe göre hareket etmek gerekir. Güvenlik kamerası takmak için apartmanda yaşayanların ya da kat maliklerinin beşte dördünden onay alınması gerekir. Rıza alınmadığı takdirde apartman güvenlik kamerası takılmasına izin verilmez. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde incelenen ve yürütülen bu süreçte kamera yönetmeliğine uymak zorunlu olmuştur. Yeterli çoğunluk sağlanmamasına rağmen apartman güvenlik kamerası takılmış ise bu durumda kat malikleri sorumluları dava edebilir.

Apartman Güvenlik Kamerasını Kim İzleyebilir?

Apartman güvenlik kamerasını izlemek isteyenlerin yasal izinlerinin olması gerekir. Delil niteliği taşımıyor ise hiç kimsenin güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesine izin verilmez. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında apartman güvenlik kameralarının herkes tarafından izlenmesine izin verilmemektedir. Bireyler kadar kurumların ve kuruluşların da bu kayıtları izlemesine yetkileri yoktur. Dolayısı ile özel yaşamın gizliliğini bozmamak için apartman güvenlik kamera kayıtlarının titizlik ile korunması gerekir.

Apartman Güvenlik Kamerası Nereye Takılabilir?

Apartman güvenlik kamerasının takılması gereken yerler yönetmelik ile belirlenmiştir. Yönetmelik dışında belirtilen yerlere, mekanlara, girişlere, alanlara apartman güvenlik kamerası takılamaz. Apartman güvenlik kamerasının takılacağı yer çoğunlukla bina dışıdır. Ortak kullanım alanlarının dış duvarları güvenlik kamerası takmak için uygundur. Özel yerlere, ortak kullanım alanı olmayan alanlara ve iç duvarlara güvenlik kamerası takılmasına çoğunlukla izin verilmez. Apartman güvenlik kameraları ortak kullanım alanı dışındaki bölgelere takılmamalıdır. Özel hayatı zedeleyecek, zarar verecek, kısıtlayacak yerlerde kamera bulundurulmaması kanunlar ile kararlaştırılmıştır.

Apartman Güvenlik Kameraları ve KVKK

Güvenlik kameraları ve kanunlar birbiri ile paralel bir uygulamaya sahiptir. Kanunlar izin verdiği ölçüde güvenlik kameralarının kullanım alanları ve kayıt seçenekleri belirlenir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel hayatın gizliliğinin bozulması bir tehdittir. Bu tehdit karşısında ise kat malikleri apartman güvenlik kamerasının kaldırılmasını talep edebileceği gibi hukuki süreci de izleyebilir. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olunduğu takdirde güvenlik kameralarının kullanılması kanunlar ile engellenebilir. Apartman güvenlik kamerası eğer kat maliklerinin yeterli oranda iznini alamamış ise bu durumda takılmaması veyahut sökülmesi gerekebilir.

Bu yazıyı derecelendirin!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]